Πρόγραμμα Προπονήσεων Χριστουγέννων

Οι προπονήσεις της ομάδας θα γίνουν κανονικά μέχρι και την Παρασκευή 22/12/2017.

 

Στην συνέχεια θα γίνουν από Τετάρτη 27/12/2017 έως και Παρασκευή 29/12/2107.

 

Από Τρίτη 2/1/2018 οι προπονήσεις θα γίνονται κανονικά σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.

© 2016 by KCBC Sports