Πρόγραμμα Προπονήσεων Χριστουγέννων

Οι προπονήσεις της ομάδας θα γίνουν κανονικά μέχρι την Πέμπτη 22/12/2016.

 

Στην συνέχεια θα γίνουν από Τρίτη 27/12/2016 έως και Παρασκευή 30/12/2106.

 

Από Τρίτη 3/1/2017 οι προπονήσεις θα γίνονται κανονικά σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.

© 2016 by KCBC Sports