ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Bardis_Dimitris.jpg
Meletis_Nikos.jpg
Kartanos_Nikos.jpg
no_photo.jpg

Μπαρδής Δημήτρης

Προπονητής

Καρτάνος Νίκος

Φυσικοθεραπευτής

Μελέτης Νίκος

Προπονητής

Παγώνη Μάγδα

Γραμματεία