1/9/2016: Ξεκινούν οι προπονήσεις

1/9/2016: Ξεκινούν οι προπονήσεις

Την Πέμπτη 1/9/2016 ξεκινούν οι προπονήσεις.

Ενημερωθείτε από τη Γραμματεία για το πρόγραμμα του κάθε τμήματος.