Πρόγραμμα Προπονήσεων Χριστουγέννων 2017

Πρόγραμμα Προπονήσεων Χριστουγέννων 2017

Οι προπονήσεις της ομάδας θα γίνουν κανονικά μέχρι και την Παρασκευή 22/12/2017.


Στην συνέχεια θα γίνουν από Τετάρτη 27/12/2017 έως και Παρασκευή 29/12/2107.


Από Τρίτη 2/1/2018 οι προπονήσεις θα γίνονται κανονικά σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.