Πρόγραμμα Προπονήσεων Χριστουγέννων 2016

Πρόγραμμα Προπονήσεων Χριστουγέννων 2016

Οι προπονήσεις της ομάδας θα γίνουν κανονικά μέχρι την Πέμπτη 22/12/2016.


Στην συνέχεια θα γίνουν από Τρίτη 27/12/2016 έως και Παρασκευή 30/12/2106.


Από Τρίτη 3/1/2017 οι προπονήσεις θα γίνονται κανονικά σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.