Νέο Λογότυπο Αναγέννησης

Νέο Λογότυπο Αναγέννησης

Η Αναγέννηση Θρακομακεδόνων απέκτησε νέο λογότυπο