ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Εγγραφές γίνονται σε όλη την διάρκεια της χρονιάς, για τις ηλικίες 5 έως 17 χρονών.

 

Οι προπονητές αξιολογούν κάθε νέο αθλητή και τον εντάσσουν στο τμήμα που είναι ανάλογο της ηλικίας και της ποδοσφαιρικής του εμπειρίας / ικανότητας.

 

Πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής δίνονται καθημερινά από την γραμματεία:

Δευτέρα - Παρασκευή 16.30-20.00 και Σάββατο 10.00-12.00.

Τηλέφωνο Επικονωνίας: 6974 828400

 

Μαζί με την συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής κάθε νέος αθλητής πρέπει να προσκομίζει και πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.