7/9/2020: Έναρξη Αγωνιστικής Περιόδου 2020-2021

Ο σύλλογος μας προκειμένου να διαμορφώσει όλες τις προϋποθέσεις για την ασφαλή άθληση των παιδιών μας, και ακολουθώντας τις οδηγίες της Γ.Γ.Α., αποφάσισε η έναρξη όλων των δραστηριοτήτων να γίνει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Η γραμματεία του συλλόγου θα λειτουργήσει την Πέμπτη 3/9 και την Παρασκευή 4/9 από 18.00 έως 21.00 για πληροφορίες και εγγραφές.

 

Ακολουθούν τα νέα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για όλους τους ποδοσφαιριστές.

Σημείωση: Την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, ο καρδιολόγος  θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ομάδας για εξέταση και υπογραφή της Κάρτας Υγείας Ποδοσφαιριστή. Όποιος ενδιαφέρεται, να το δηλώσει στη γραμματεία. 

Αίτηση Εγγραφής

Κάρτα Υγείας Ποδοσφιαριστή

Δελτίο Καταγραφής

COVID

Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

© 2016 by KCBC Sports